1. Giá Kệ Chứa Hàng Lựa Chọn Pallet

    Giá Kệ Chứa Hàng Lựa Chọn Pallet

    Giá kệ chứa hàng lựa chọn pallet được Vinarack thiết kế theo kiểu dạng kệ Selective Pallet để lưu trữ phụ kiện giầy cho công ty YC-Tec đã hoàn thành,đạt các thông số kỹ thuật.
  2. Kệ Sắt Lắp Ghép Kho Hàng

    Kệ Sắt Lắp Ghép Kho Hàng

    Vinarack sản xuất và lắp đặt Kệ Sắt Lắp Ghép Kho Hàng ứng dụng cho nhiều loại hàng hóa, từ tải trọng nặng đến tải trọng nhẹ và tùy từng kích thước lưu trữ nhà kho cho phù hợp.